Bezpłatne szczepienia p/grypie

_IMG_""

OGŁOSZENIE

Pracownicy Ośrodka Zdrowia w Rościszewie zapraszają od 5 października na bezpłatne szczepienia p/grypie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01.09.2021 bezpłatne szczepienia obejmują następujące grupy osób:

 • Osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (lekarze, pielęgniarki, salowe itp.)
 • Farmaceutów,
 • Laborantów,
 • Nauczycieli
 • Studentów i doktorantów szkół medycznych,
 • Osoby zatrudnione w GOPS lub MOPS zapewniające opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym,
 • Pacjentów Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, Hospicjów, Medycyny Paliatywnej,
 • Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej,
 • Osoby pracujące w szkołach oraz przedszkolach
 • Żołnierzy
 • Policję
 • Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną
 • Osoby urodzone później niż w 1946 roku czyli osoby 75 plus

Osoby zainteresowane bezpłatnymi szczepieniami proszone są o zgłaszanie się i umawianie na szczepienia do Przychodni w Rościszewie.

 

p.o. Kierownika SP ZOZ Rościszewo

Danuta Dybanowska