INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

_IMG_""

INFORMACJA

dotycząca składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 

Wnioski o wydanie dowodu osobistego na starych zasadach należy składać do 04.11.2021 r. włącznie.

Sugerowany termin jest nieprzekraczalny, ponieważ później nie będzie możliwości usunięcia niezgodności a tym samym zawieszenia dowodu osobistego i jego spersonalizowania.

Z dniem 05.11.2021 r. o godzinie 12.00 zostanie zablokowany  dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w celu zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców spowodowany wejściem w życie nowej ustawy o dowodach osobistych dnia 07.11.2021 r.