OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROŚCISZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

_IMG_""

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 14 października 2021 r.

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami
pozarządowymi na 2022 rok”

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rościszewo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Projekt programu zamieszczony jest na stronie głównej BIP Urzędu Gminy w Rościszewie www.rosciszewo.bip.org.pl, stronie internetowej www.rosciszewo.pl, tablicy informacyjnej oraz wyłożony do wglądu w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Rościszewie.

 

 

Wójt Gminy Rościszewo

 /-/ Jan Sugajski

Załącznik: http://Projekt Programu Współpracy Gminy Rościszewo z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok