Zrealizowano kolejny projekt w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

_IMG_""

Zrealizowano kolejny projekt w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

Zadanie  pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bryski” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2021”.