DODATEK OSŁONOWY

_IMG_""

DODATEK OSŁONOWY

W dniu  4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Zadanie związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego dla Mieszkańców Gminy Rościszewo realizowane będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie przy ulicy  Armii Krajowej 13, tel. 24 2764079, 24 2764083.

 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jego dochód nie przekroczy 2100 złotych.

W przypadku, jeśli liczba domowników jest wyższa, a na jednego przypada nie więcej, niż 1500 zł dochodu, zwrot także jest większy. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od źródła ogrzewania.

Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota zwrotu będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana  w dwóch równych ratach – do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października 2022 r., cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia 2022 r..

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Do pobrania:

  1. Wzór wniosku – wersja docx
  2. Wzór wniosku – wersja pdf