Uwaga!!! Informacja dla interesantów Urzędu Gminy w Rościszewie

_IMG_""

Szanowni Państwo!

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu, Wójt Gminy Rościszewo prosi o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia danej sprawy wskazany jest kontakt telefoniczny lub e-mail.

Urząd Gminy w Rościszewie: ugrosciszewo@interia.pl

 • Sekretariat/Wójt/Sekretarz Gminy –  24 2764076, 24 2764011, 24 2764215, 24 2764075; FAX 24 2764201
 • Referat Rozwoju, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa: wew. 35
  • Kierownik Referatu – tel. kom. 785646283
 • Referat Spraw Obywatelskich – wew. 33
  • Kierownik USC – tel. Kom. 601897242
 • Referat Finansowy/Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy – 24 276 40 76  w. 45

 

Druki i formularze dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.rosciszewo.bip.org.pl  w zakładce „Jak załatwić sprawę – karty usług”.

Ponadto informujemy, że bieżące informacje i komunikaty są zamieszczane
na stronie internetowej www.rosciszewo.pl

Dane kontaktowe do jednostek gminnych:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie – tel. 24 2764079; 2764083
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie – tel./fax 24 2764014
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie – tel. 24 2764074;
  1. filia w Łukomiu – 24 2767809
 4. Szkoła Podstawowa w Łukomiu – tel./fax 24 2767908
 5. Szkoła Podstawowa w Rościszewie – tel. 2764024, fax. 24 2764360

 

Wójt Gminy Rościszewo