„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne

_IMG_""

Wójt Gminy Rościszewo zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

W ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.