DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU PILATOŻAWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD”

_IMG_""

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU PRZYPOMINA, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W  RAMACH PROGRAMU PILATOŻAWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od 01.03.2022 r.
do 31.08.2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie:

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, wnioski można składać:

Od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).
Od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: www.sow.pfron.org.pl  oraz papierowej. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pcprsierpc.bip.org.pl/id/735. Wnioski w ramach powyższego programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym warunki uczestnictwa w programie znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pcprsierpc.bip.org.pl

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a

tel.: 24 275 76 60

e-mail pcpr.sierpc@wp.eu