Dzień Sołtysa

_IMG_""

Dzień Sołtysa.

11 marca obchodzimy szczególnie ważne święto zarówno dla samorządów, jak i lokalnych społeczności – Dzień Sołtysa!

Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. Człowiek pełniący tę funkcję zawsze był liderem i animatorem życia mieszkańców danej miejscowości.
W obecnej Polsce, sołtys to przede wszystkim podstawa i opoka władzy samorządowej. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości.

 

Na terenie Gminy Rościszewo w 29 Sołectwach  funkcję Sołtysa piastuje 16 kobiet i 13 mężczyzn.

 

Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom  z okazji Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi radość i satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

 

Samorząd Gminy Rościszewo.