Ruszył nabór wniosków !!

_IMG_""

Ruszył nabór wniosków !!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przystąpiło do kolejnej edycji programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

  • „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
  • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.

Usługi są finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego – odbiorcy nie ponoszą opłat.

 Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programach można zapoznać się pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl lub http://www.pcprsierpc.bip.org.pl

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktowania się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. 4, tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu