Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

_IMG_""