Wzór wniosku – dodatek węglowy

_IMG_""

U W A G A !

Wnioski o wypłatę
dodatku węglowego

są przyjmowane w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie

Armii Krajowej 13.

Tel. 24 2764079 lub 24 2764083.

Formularze wniosków można pobrać w GOPS
lub z poniższego linku:

wzór wniosku – dodatek węglowy

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy  potrwa
do 30 listopada 2022 roku (ostateczny termin złożenia wniosku).