Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 8 listopada 2022 r.

 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy
Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

 

Wójt Gminy Rościszewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rościszewo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 23 listopada 2022 roku  o godzinie 10ºº w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rościszewie.

Projekt „Programu” zamieszczono  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie: www.rosciszewo.bip.org.pl; na stronie internetowej: www.rosciszewo.pl; oraz na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 Wójt

(-) Jan Sugajski

 

Załącznik: Projekt programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok