Gmina Rościszewo rozpoczęła sprzedaż węgla

Gmina Rościszewo rozpoczęła sprzedaż węgla.

Mieszkańcy Gminy Rościszewo, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego, będą informowani telefonicznie o możliwości zakupu węgla (groszek lub orzech) w cenie 2.000 zł za tonę.

 

Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Rościszewo.

Nr konta: 699038 0004 8460 0101 2000 0180

 

W tytule przelewu należy wpisać: zakup węgla.

 

Uwaga:

Imię i Nazwisko na dowodzie wpłaty/przelewie  muszą być zgodne z danymi WNISKODAWCY podanymi we wniosku o zakup węgla.

 

Po stwierdzeniu dokonania wpłaty Wnioskodawca otrzyma FAKTURĘ VAT, na podstawie której odbierze węgiel. Faktury będą wystawiane w KASIE Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Na ternie Gminy funkcjonują dwa punkty dystrybucji węgla:

  1. „BUDWAL” w Rościszewie,
  2. „CEGŁOTEX” w Babcu Piasecznym