Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

 

Szanowni Państwo,

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Rościszewo na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1 (sala konferencyjna) w dniu 14.03.2023 r. (wtorek) w godzinach 12:00 – 15:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!