Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Do 21 marca 2023 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania ok. 100 mikrodotacji od 2000 do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i inne). Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl

Z jednej strony zimowy spływ kajakowy. Krople wody zamarzające na wiośle, cisza, szron na szarych brzegach. Z drugiej strony ogień, strumienie iskier, rumiane twarze i cuda powstające z ognia. Co łączy, te tak różne żywioły? Odpowiedz na to pytanie może być tylko jedna. Oba wydarzenia nie odbyły by się, gdyby nie mikrodotacja „Mazowsze Lokalnie”. Trwa 10 edycja konkursu dedykowanego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z województwa mazowieckiego. Pula środków na mikrodotacje w 2023 r. wynosi blisko 650.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od  2 000,00 zł do 7 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 5 maja do 31 października 2023.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

– Zależy nam, aby projekty były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, samorządów i instytucji życia publicznego – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My  – Mamy nadzieję, że współpraca różnych środowisk zaowocuje trwałymi więziami, które będą sprawnie i efektywnie działały po zakończeniu dofinansowanych przez nas projektów. Ważne jest dla nas także, aby udział mieszkańców angażujących się w sprawy publiczne oraz kapitał społeczny, a więc głównie zaufanie międzyludzkie, wzrastały.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Projekty można składać w ramach dwóch ścieżek „inicjatywy oddolne” oraz „rozwój organizacji”.

  1. Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do zaspokojenia lokalnej potrzeby bądź rozwiązania jakiegoś problemu a także zapoczątkowania zmiany społecznej.

W tym roku szczególnie zależy nam na wspieraniu projektów, które są dostępne dla osób z mniejszości etnicznych i/lub narodowych / włączają mieszkańców i mieszkanki innej narodowości lub etniczności niż polska/ uwzględniają ich potrzeby – zauważa Daniel Prędkopowicz. – Szczególnie premiowane będą projekty na rzecz wsparcia i integracji imigrantów wojennych z Ukrainy (dodatkowe 2 punkty w ocenie) – dodaje. – Drugim typem działań, które mogą uzyskać dodakowe punkty strategiczne (4) będą projekty zakładające promocję, edukację i wsparcie zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych ze zdrowiem psychicznym.

  1. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 60 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Jak ubiegać się o mikrodotację?

Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Do wypełnienia jest krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników.

25% środków operatorzy chcą przekazać na dofinansowanie działań realizowanych na terenie blisko ok 50 gmin w województwie mazowieckim, w których do tej pory nie było realizowanych projektów z programu Mazowsze Lokalnie.

– Mieszkańcy terenów z obszaru tzw. „białych plam” często nie mają doświadczenia w ubieganiu się o dotacje – mówi Joanna Krasnodębska ze stowarzyszenia BORIS. – Nie chcemy, aby brak umiejętności przygotowywania wniosku o dotację był dla nich przeszkodą w korzystaniu z środków programu Mazowsze Lokalnie. Chcemy docierać do takich grup nie tylko z wiedzą jak wypełnić wniosek ale przede wszystkim z przesłaniem, że w każdej wsi czy na osiedlu może się coś udać, że wspólnie z sąsiadami można wiele zdziałać, tylko trzeba chcieć i zacząć – zauważa Sylwia Pasiak ze Stowarzyszenia SOKiAL.

Wnioski w konkursie można składać do 21 marca 2023 roku do godz. 16:00.

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach oraz szkoleniach internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: +48 575 841 556 lub +48 533 218 043

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

 

***

Dodatkowe informacje:

Program realizowany przez partnerstwo czterech organizacji: Stowarzyszenie Europa i My (www.europaimy.org), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (www.boris.org.pl), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (www.krzesk.pl) oraz Fundację Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl).