News

Konsultacje strategii rozwoju ponadlokalnego

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE: PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO   Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i […]