Urząd Gminy w Rościszewie.

Urząd Gminy znajduje się w budynku zabytkowego dworu, w centrum miejscowości Rościszewo. Urzędem kieruje Wójt.

 

Godziny pracy Urzędu:

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Czym zajmuje się Urząd?

W urzędzie można zgłosić zameldowanie lub wymeldowanie z miejsca zamieszkania, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić dowód osobisty, zgłosić urodzenie się dziecka.
To w urzędzie można pobrać akt zgonu czy akt urodzenia. W urzędzie można też wziąć ślub cywilny, zapłacić podatki i opłaty, uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa oraz decyzję o warunkach zabudowy.

Urząd zajmuje się też utrzymaniem dróg gminnych.

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Aby załatwić sprawę w Urzędzie, można:

– Napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy w Rościszewie
Ul. Armii Krajowej 1
09 – 204 Rościszewo

– Napisać pismo i przynieść je do Sekretariatu, ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 1
(parter) w godzinach pracy urzędu.

– Napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres: gmina@rosciszewo.pl

– Napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl

– Wysłać faks pod numer:  24 276 42 01

– Zadzwonić pod numer:  24 276 40 76

– Przyjść do U

 

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Urzędu Gminy prowadzi jedno wejście, które  pozwala na dostęp osób ze szczególnymi potrzebami, w tym na wózkach inwalidzkich. Na poziomie parteru wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami – nie ma progów, a szerokość drzwi umożliwia sprawny wjazd wózkiem. Na parterze znajduje się Sala Obsługi Interesantów.

Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Na parkingu przy budynku Urzędu przystosowano 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.