Przebudowa dróg gminnych: Września-Kownatka, Babiec Rżały-Łukomie, Kuski-Rzeszotary-Gortaty, Polik-Kownatka-Borowo, Babiec-Więczanki-Białasy, Borowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania

Przebudowa dróg gminnych: Września-Kownatka, Babiec Rżały-Łukomie, Kuski-Rzeszotary-Gortaty, Polik-Kownatka-Borowo, Babiec-Więczanki-Białasy, Borowo

Wartość dofinansowania – 4.746.475,93 zł

Całkowita wartość zadania – 6.737.293,59 zł

Opis zadania: Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa dróg gminnych:

  1. Września-Kownatka o dł. 2,209 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 4m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości 8 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach w całości poza terenem zabudowanym. Na odcinku zastosowano dwie mijanki dł. 25 m i szer. 5 m.);
  2. Babiec Rżały-Łukomie o dł. 1,576 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni zmienna od 3,5 do 4m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości 7 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach w całości poza terenem zabudowanym. Na odcinku zastosowano jedną mijankę dł. 25 m i szer. 5 m.);
  3. Kuski-Rzeszotary-Gortaty o dł. 1,092 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 4m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach w całości poza terenem zabudowanym. Na odcinku zastosowano jedną mijankę dł. 25 m i szer. 5 m.);
  4. Polik-Kownatka-Borowo o dł. 2,552 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 4m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości od 7 do 15 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach w całości poza terenem zabudowanym. Na odcinku zastosowano dwie mijanki dł. 25 m i szer. 5 m.);
  5. Babiec-Więczanki-Białasy o dł. 1,110 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni od 3 do 4m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu w obu kierunkach w całości poza terenem zabudowanym. Na odcinku zastosowano jedną mijankę dł. 25 m i szer. 5 m.);
  6. Borowo o dł. 0,973 km (z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni od 4m. do 5,5 m., pobocza dwustronne o szer. 0,75m. Podbudowa pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości 7 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości łącznej 6 cm. Droga jednojezdniowa o szer. 4 m. poza terenem zabudowanym, odcinek o dł. 756 m., pozostała część drogi o dł. 217 m i szer. 5,5 m w terenie zabudowanym).

Inwestycji przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ROŚCISZEWO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo

Wartość dofinansowania – 2.128.995,43 zł

Całkowita wartość zadania – 2.241.047,82 zł

Opis zadania: Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo o łącznej długości około 5,377 km: w tym 4,497 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, wraz z poboczami i organizacją ruchu drogowego, oraz 0,880 km nakładki na zniszczonej nawierzchni asfaltowej z poboczami i organizacją ruchu drogowego. Realizacja inwestycji przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza z emisji spalin i pyłów. Przebudowywane drogi łączą się z drogami wyższej kategorii (powiatowymi, wojewódzkimi).