Klauzula informacyjna:

„Transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Rościszewo” 

Zgodnie rozporządzeniem  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rościszewo.
  Adres siedziby: Urząd Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,
  Tel. 24 276 40 76, mail: ugrosciszewo@interia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo.rosciszewo@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz.994 z późn.zm.)
  „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”
 4. Transmisja obrad Rady Gminy Rościszewo i archiwizacja nagrań odbywa się poprzez strony: www. rosciszewo.sesja.pl, www. rosciszewo.bip.org.pl oraz www.rosciszewo.pl
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Administrator

Archiwum nagrań sesji Rady Gminy dostępne jest również pod adresem – https://rosciszewo.sesja.pl/category/arch/

 

LVII Sesja Rady Gminy Rościszewo 10-11-2023

 

LVI Sesja Rady Gminy Rościszewo 27-10-2023

 

LV Sesja Rady Gminy Rościszewo 25-09-2023

 

 

LIV Sesja Rady Gminy Rościszewo 25-08-2023

 

LIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 26-06-2023

 

LII Sesja Rady Gminy Rościszewo 02-06-2023

 

 

LI Sesja Rady Gminy Rościszewo 15-05-2023

 

 

L Sesja Rady Gminy Rościszewo 27-04-2023

 

XLIX Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-03-2023

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 17-03-2023

 

XLVII Sesja Rady Gminy Rościszewo 27-02-2023

 

XLVI Sesja Rady Gminy Rościszewo 01-02-2023

 

XLV Sesja Rady Gminy Rościszewo 12-01-2023

 

 

XLIV Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-12-2022

 

 

XLIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 16-12-2022

 

XLII Sesja Rady Gminy Rościszewo 28-11-2022

 

XLI Sesja Rady Gminy Rościszewo 25-10-2022

XL Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-09-2022

XXXIX Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-07-2022

XXXVIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 10-06-2022

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Rościszewo 21-04-2022

XXXVI Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-03-2022

XXXV Sesja Rady Gminy Rościszewo 07-03-2022

XXXIV Sesja Rady Gminy Rościszewo 16-02-2022

XXXIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 17-01-2022

XXXII Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-12-2021

XXXI Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-11-2021

XXX Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-09-2021

XXIX Sesja Rady Gminy Rościszewo 17-09-2021

XXVIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-07-2021

XXVII Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-06-2021

XXVI Sesja Rady Gminy Rościszewo 07-05-2021

XXV Sesja Rady Gminy Rościszewo 26-03-2021

XXIV Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-12-2020

XXIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 25-11-2020

XXII Sesja Rady Gminy Rościszewo 12-10-2020

XXI Sesja Rady Gminy Rościszewo 16-09-2020

XX Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-07-2020 – część II

XX Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-07-2020 – część I

XIX Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-06-2020

XVIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-05-2020

XVII Sesja Rady Gminy Rościszewo 27-03-2020

XVI Sesja Rady Gminy Rościszewo 30-12-2019

XV Sesja Rady Gminy Rościszewo 06-12-2019

XIV Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-11-2019

XIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 28-10-2019

XII Sesja Rady Gminy Rościszewo 27-09-2019

XI Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-08-2019

X Sesja Rady Gminy Rościszewo 31-07-2019

IX Sesja Rady Gminy Rościszewo 28-06-2019

VIII Sesja Rady Gminy Rościszewo 31-05-2019

VII Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-04-2019

VI Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-03-2019

V Sesja Rady Gminy Rościszewo 23-01-2019

IV Sesja Rady Gminy Rościszewo 28-12-2018

III Sesja Rady Gminy Rościszewo 06-12-2018

II Sesja Rady Gminy Rościszewo 29-11-2018

I Sesja Rady Gminy Rościszewo 21-11-2018