Urząd Gminy w Rościszewie
ul: Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo

tel.: (024) 276-40-76, (024) 276-40-11
fax: (024) 276-42-01

e-mail: gmina@rosciszewo.pl

www: www.rosciszewo.pl

BIP: www.rosciszewo.bip.org.pl

Godziny pracy urzędu : 7:00 – 15:00

REGON : 000541807

NIP : 776-14-39-894

Nr. JST z systemu TERYT : 1427042

Sekretariat/Wójt/Sekretarz Gminy –   24 2764076, 24 2764011, 24 2764215, 24 2764075; FAX 24 2764201

Referat Rozwoju, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:   wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich – wew. 33

Referat Finansowy/Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy –  24 276 40 76  w. 45

Dane kontaktowe do jednostek gminnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie – tel. 24 2764079; 2764083

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie – tel./fax 24 2764014

 

Należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto:

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 15 9015 0001 2600 0101 2000 0070

 

UWAGA – Wyjątek!   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto:

BS w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo

nr 24 9038 0004 8460 0101 2000 0020

Ochrona danych osobowych