Apel Wojewody Mazowieckiego do hodowców drobiu

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z tym apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczas ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim i łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary, w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie, jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedlecki i płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń były najprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa.

Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

– unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,

– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem

utrzymywanym w stadach przydomowych,

– myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,

– przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,

– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

– dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;

– karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwość mutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest powszechnie dostępne.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

Z poważaniem Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego

 

Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego,węgrowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, przsnyskiego, siedleckiego, makowskiego, piaseczyńskiego oraz grójeckiego

 

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

————————————————————————————————————————————–

Na podstawie Rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyckiego zarządza się , co następuje:

Na obszarze zagrożonym z 1km strefą w obrębie obszaru zapowietrzonego wprowadza się dodatkowe środki poprzez zakaz utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych (czyli takich, w których ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe) dotyczy miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki – Stara Wieś.

Uprasza się o przestrzeganie i dostosowanie się do w/w zaleceń.

 

————————————————————————————————————————————–

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego  zobowiązuje się mieszkańców do ścisłego przestrzegania ukazujących się rozporządzeń i komunikatów przekazywanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także inne służby biorące udział w akcji oraz komunikaty ukazujące się w prasie i mediach.

W gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Rumunki Chwały, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Górtaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Ostrów, Rzeszotary-Stara Wieś, Stopin, Borowo, Topiąca, Łukomie Kolonia, Bryski, Babiec Więczanki, Łukomie, Babiec Rżały, Babiec Piaseczny, Nowy Zamość i Śniedzanowo objęte są „OBSZAREM  ZAGROŻONYM”.

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Lekarz Weterynarii przypominają o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji, poprzez m.in. zabezpieczenie paszy i poideł przed dostępem zwierząt dzikich, stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem, stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków w których jest utrzymywany drób. Przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach – bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.