Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Inwestycja zrealizowana w 2006 r. W ramach inwestycji zrealizowano:
– sieć wodociągowa z rur PCV 110 mm – 1893,5 mb
– sieć wodociągowa z rur PCV 90 mm – 667,8 mb
– przyłącza wodociągowe z rur PE 40 mm – 282,4 mb/9 sztuk
Wartość inwestycji wyniosła – 111.429,29 zł.

 

Adaptacja poddasza nieużytkowaego na sale lekcyjne w szkole podstawowej w Rościszewie

Inwestycja polegała na  adaptacji poddasza  nieużytkowego szkoły Podstawowej w Rościszewie na sale lekcyjne

Inwestycja  przewidywała adaptację części poddasza nieużytkowego budynku szkoły na cele użytkowe  ( sale lekcyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, archiwum )

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

 1. roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, murowe, stolarka drzwiowa i okienna, ślusarka, więźba dachowa, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzn
 2. roboty sanitarne: instalacja wod-kan, instalacja c.w., instalacja c.o, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
 3. roboty elektryczne: demontaż istniejącej tablicy elektrycznej T7 i montaż nowej, demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej  wymiana wlz-tu, instalacja gniazd 230 V, instalacja oświetleniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, system ochrony od porażeń, podstawowej w Rościszewie na sale lekcyjne.

Łączna wartość inwestycji wyniosła – 241 tyś zł.
Dofinansowanie: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza w wysokości 250 tys. zł

 

Sprzedaż i dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Inwestycja polegała na zakupie używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego –  zrealizowana w 2009 r.  Samochód o następujących danych technicznych:

 1.  Marka – Renault
 2. Rok produkcji –  od 1994
 3.  Moc silnika  – 270 KM diesel
 4. Zbiornik wody 3000
 5. Napęd – 4×2

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 120.000,00 zł

 

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Górtaty 

Inwestycja polegała na wykonanie przebudowy drogi gminnej, obejmującej n/w zakres rzeczowy – zrealizowana w 2009 r.

 1. roboty pomiarowe  (odcinek prawy 1,35 + odcinek lewy 0,15 ) – km   1,5
 2. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – m2  8100
 3. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – m2    525
 4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego gr. 7 cm  – m2  5445
 5. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego gr. 7 cm  – m2    450
 6. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm  – m2  506
 7. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm  – m2    456
 8. wyrównanie poboczy kruszywem łamanym  0/12,8 gr. 5 cm z zagęszczeniem – m2 1350
 9. słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm ( 5 + 2 )  – szt
 10. znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm ( 6 + 3 )  – szt       9
 11. wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 50 cm na
 12. ławie fundamentowej żwirowej z założeniem prefabrykowanych ścianek czołowych – m      12

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 326.346,95 zł brutto

 

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Września

Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy drogi gminnej, obejmującej n/w zakres rzeczowy – zrealizowana w 2009 r.

 1. roboty pomiarowe – km   0,7
 2. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – m2  3500
 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego gr. 10 cm  – m2    441
 4. wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm  standard II – m2 2800
 5. wyrównanie poboczy kruszywem łamanym  0/12,8 gr. 5 cm z zagęszczeniem – m2 1050
 6. słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm ( 5 + 2 )  – szt       1
 7. znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm ( 6 + 3 )  – szt       2
 8. wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 50 cm na ławie fundamentowej żwirowej z założeniem prefabrykowanych ścianek czołowych 12 mb

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 140692,40 zł brutto

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Boleslaw Prusa

Inwestycja polegała na wykonaniu oświetlenia drobi przy ulicy Bolesław Prusa w miejscowości Rościszewo – zrealizowana w 2009 r

 1. montaż słupów betonowych WZ 9 – szt  14
 2. budowa linii kablowej YAKY 4×25 mm2  –  m   450
 3. montaż opraw oświetlenia – szt    14

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 48.420,70 zł brutto