Budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie

Inwestycja realizowana w latach 2006-2008. Oczyczczalnia ścieków w Rościszewie jast oczyszczalnią biologiczno – mechaniczną o przepustowości do 200 m3 na dobę. Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach, oczyszczanie biologiczne – za pomocą osadu czynnego, oraz oczyszczanie mechaniczne po przez napowietrzanie. Oczyszczalnia posiada wszystkie zbiorniki zamknięte co powoduje iż nie wydziela sie nieprzyjemny zapach.

 

Wartość inwestycji – 1970,3 tys. zł

Dofinansowanie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w wysokości 994 tys. zł oraz Budżet Państwa 149 tys. zł

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rościszewie 

Budowa sieci kanalizacji realizowano w latach 2007-2008, w jej ramach siecią kanalizacyjną objęto ulice Bolesław Prusa, oraz północnączęść ulicy Jana Pawła II.

  • wykonano sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 300 – 1501,50 mb
  • wykonano sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 250 – 18,50 mb
  • wykonano sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ϕ 200 – 989,70 mb
  • wykonano przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV ϕ 160 – 852,80 mb – 40 przyłączy

Wartość inwestycji – 762,60 tys. zł

Inwestycja dofinansowana  z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent E w wysokości  150 tyś zł.

 

 

Rozbudowa gminnego kompleksu sportowego w Rościszewie etap II

Rozbudowa gminnego kompleksu sportowego w Rościszewie była  realizowana w 2008 roku, polegała na rozścieleniu warstwy wegetacyjnej grubości  7m oraz wykonanie nawierzchni trawiastej  na 6000 m2  na boisku piłki nożnej oraz wykonanie ogrodzenia całego kompleksu sportowego.

Wartość inwestycji – 199,5 tyś zł

Inwestycja dofinansowana  z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent D w wysokości  100 tyś zł.

 

 

Budowa drogi relacji Babiec Piaseczny – Łukomie

Budowa drogi relacji Babiec Piaseczny – Łukomie realizowana w 2008 roku, polegała na wykonaniu robót modernizacyjnych drogi gminnej, na odcinku 900 mb, położenie masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,  ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4,  wyrównanie i wzmocnienie poboczy pospółką,  wykonanie przepustu z rur betonowych o śr. 50 cm, oznakowanie drogi

Wartość inwestycji – 540,4 tys. zł

Dofinansowanie: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza w wysokości 300 tys. zł

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Lipnikach

Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni brukowcowej na bitumiczną przez miejscowość  Lipniki, była realizowana w 2008 roku, polegała na wykonaniu na odcinku 514 mb –  masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm,  wyrównanie i wzmocnienie poboczy pospółką,

Wartość inwestycji – 141,4 tys. zł

Inwestycja dofinansowana  z FOGR w wysokości  40 tyś zł.

 

 

Prace remontowe przy szkole w Rościszewie

Prace remontowe przy szkole w Rościszewie, inwestycja zrealizowana w 2008 roku, polegała na wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 4 sztuki, pokrycie dachu papą 225 m2, lakierowanie parkietu na Sali gimnastycznej.

Wartość inwestycji – 55,00 tys. zł

Dofinansowanie: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza w wysokości 25 tys. zł

 

 

Zakup autobusu 20+1 miejsc przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych

Inwestycja zrealizowana w 2008 roku, polegała na zakupie autobusu  20+1 miejsc przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes Benz 518 CDI typu Sprinter Furgon extra długi z rozstawem osi 4325 mm i długim zwisem.

Wartość inwestycji – 224,5 tyś zł.

Inwestycja dofinansowana  z PFON w wysokości  170 tyś zł.