Koordynator do spraw dostępności: Romana Hoffman – Sekretarz Gminy
tel. 24 2764076 w.23 e-mail: gmina@rosciszewo.pl