„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo  i  Zawidz z podziałem zamówienia na części

Inwestycje były prowadzone w partnerstwie Gminy Rościszewo z Gminą Zawidz Kościelny

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

  • Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Polik – Kownatka”. Koszt 1 części wyniósł – 378 022,05 zł
  • Część 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość”. Koszt 2 części wyniósł  – 222.709,95 zł
  • Część 3
    Zadanie 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty”. Koszt 3 części, zadania 1, wyniósł – 134.069,07 zł.
    Zadanie 2 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaworowo-Kolonia”. Koszt 3 części, zadania  2 wyniósł – 93345,81 zł
  • Część 4 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rżały” –  Koszt części 4 wyniósł 272.654,10 zł zł
  • Część 5 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki” Koszt 5 części wyniósł — 198.371,62 zł
  • Część 6 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370309W – budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m” – brutto 199.736,70 zł

 

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2018 roku” 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 35.295,31 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 60.246,00 zł

 

 

 „Remont remizy strażackiej w miejscowości Rzeszotary – Chwały”

Inwestycja polegała na wykonaniu remontu remizy strażackiej w miejscowości Rzeszotary Chwały polegającego na wymianie drzwi wewnętrznych prowadzących z korytarza do Sali głównej, remont instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów murarskich i wykonanie sufitu podwieszanego itynku ściennego mozaikowego i akrylowego

Koszt inwecstyji wynióśł : 27830,00 zł