„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie”   

Urząd Gminy w Rościszewie, otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013   działania 313, 322, 323  „Odnowa i rozwój wsi ”.

Przedmiotem inwestycji w ramach zadania pn.: „ Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie ” były roboty budowlane obejmujące:

 • wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blachą powlekaną dachówkową i podbitką
 • wymianę belek drewnianych podtrzymujących strop
 • wykonanie wieńca obwodowego i ścianek kolankowych
 • obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
 • dobudowę do istniejacego budynku pomieszczenia kotłowni
 • docieplenie budynku styropianem + tynk cienkowarstwowy oraz tynk mozaikowy na cokole
 • wentylację mechaniczną obiektu
 • opaskę wokół budynku

Koszt inwestycji: 137 582,98 zł

   

 

„Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych  w miejscowości Rościszewo”          

Dla inwestycji Urząd Gminy w Rościszewie, dla zadania otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

Zakres prac obejmował: 

 1. roboty przygotowawcze, ziemne
 2. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr. 15 cm – zjazdy
 3. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr.10 cm – chodnik
 4. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
 5. odwodnienie liniowe jezdni – ściek z elementów prefabrykowanych
 6. regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej​

Koszt inwestycji: 192 277,39 zł

 

„ Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. Rościszewo L=0,75 km”

Zakres prac obejmował: 

 • roboty pomiarowe –  0,750 km
 • korytowanie drogi na gł. 10 cm – 3200 m2
 • wykonanie podbudowy z krusztwa łamanego – tłucznia kam. – 7 cm po zagęszczeniu – 3750 m²
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej – 3 cm po zagęszczeniu – 3150 m2
 • wykonanie warstwy ścieralnej Ac11S 5070 z mieszanki mineralno – asfaltowej – 3 cm po zagęszczeniu – 3125 m2
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego – tłucznia – 7 cm po zagęszczeniu – 750m2
 • ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm- 2 sztuki
 • przymocowanie znaków – 4 sztuki

Koszt inwestycji: 181 415,78 zł

 

„Wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie”

Zadanie polegało na  wykonaniu prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych starych 120 sztuk drzew, wykonanie nasadzeń uzupełniających w ilości 65 sztuk drzew tj. 20 sztuk jesionów wyniosłych. 26 sztuk lip drobnolistnych, 6 sztuk robinii akacjowych Frisja, 12 sztuk grabów zwyczajnych oraz 1 szt. jesion wyniosły odmiany zwisłej, dokonaniu nasadzeń krzewów tj. bukszpan wieczniezielony (35 sztuk) , forsycji karłowej (5 szt.), forsycja pośrednia (10szt.)oczaru pośredniego (3 szt.)oraz krzewów iglastych w ilości ok. 58 sztuk. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących krzewach ok. 1000 sztuk i uzupełnienie ściółki i kory na istniejących rabatach, zgodnie z złożoną ofertą oraz kosztorysem ofertowym.

Koszta zadania: 77 533,20 zł

 

„Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie”

Inwestycja obejmuowała zakup i montaż: 6 tablic edukacyjnych ilustrujących różnorodne gatunki ryb, owadów , ptaków, zwierząt oraz roślinności parkowej w tym gatunków chronionych, które będą zamontowane na dwustronnych stelażach. Ponadto zakup przedmiotów zawierające elementy poznawcze tj : 2 gry edukacyjne MEMO, 1 labirynt wiedzy, 3  światowidy, 1 pieniek fortuny,  1 zegar fenologiczny, 1 tablica  pt. rozkład śmieci w czasie, które przybliżą dzieciom i młodzieży ze szkół z terenu Gminy i gmin ościennych łatwość rozróżniania fauny i flory najbliższego otoczenia.

Koszt inwestycji: 49 000,00 zł

 

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo”

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo” o łącznej ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji z terenu Gminy Rościszewo 9.420,00 m2 tj. 122,46 ton, w tym:

 • Demontaż  załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 120 m2 tj. ok. 1,56 tony;
 • Odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok.  9.300,00 mtj. ok. 120,90 tony.

Koszt inwestycji: 43 539,17 zł

 

„Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach”

Przedmiotem zakupu była motopompa  Tohatsu VC82ASE M 16/8 o następującej charakterystyce technicznej:

 • motopompa przenośna,
 • silnik dwusuwowy, dwucylindrowy chłodzony wodą o mocy 55 kW,
 • pompa łopatkowa,
 • wysokość podnoszenia 9 m.

Koszt zakupu: 28 000,00 zł