Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
adres: Jana Pawła II 6 (09-204 Rościszewo)
tel.: 24 276 40 14 276 46 09
email: zoz.rosciszewo@interia.pl