Urząd Gminy w Rościszewie
ul: Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo

tel.: (024) 276-40-76, (024) 276-40-11
fax: (024) 276-42-01

e-mail: gmina@rosciszewo.pl

www: www.rosciszewo.pl

BIP: www.rosciszewo.bip.org.pl

Sekretariat/Wójt/Sekretarz Gminy –   24 2764076, 24 2764011, 24 2764215, 24 2764075; FAX 24 2764201

Referat Rozwoju, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:   wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich – wew. 33

Referat Finansowy/Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy –  24 276 40 76  w. 45

Druki i formularze dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.rosciszewo.bip.org.pl  w zakładce „Jak załatwić sprawę – karty usług” lub pocztą elektroniczną (e-mail) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ponadto informujemy, że bieżące informacje i komunikaty są zamieszczane na stronie głównej Urzędu Gminy www.rosciszewo.pl i w Biuletynie informacji Publicznej www.rosciszewo.bip.org.pl