POŁOŻENIE

Gmina Rościszewo położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc – Dobrzyń nad Wisłą, która w Sierpcu przecina drogę krajową nr 10 Warszawa – Bydgoszcz. Gminę przecina górny brzeg rzeki Skrwy, która w Łukomiu tworzy malowniczą dolinę z dawnym młynem i stawem młyńskim. Sieć dróg lokalnych jest dość gęsta. Ważniejszy trakt stanowi trasa łącząca Sierpc z Bieżuniem.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, z przewagą produkcji zbóż, roślin okopowych oraz chowu trzody chlewnej i bydła. Podmiotów gospodarczych zwłaszcza generujących nowe miejsca pracy jest tutaj niewiele.

Gmina zajmuje powierzchnię 115 km2 , na której zamieszkuje 4155 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 36 osób na km2 . Teren podzielony jest na 29 sołectw: Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec Więczanki, Borowo, Bryski, Rzeszotary – Chwały, Rzeszotary – Gortaty, Komorowo, Kownatka, Kuski, Lipniki, Łukomie, Łukomie – Kolonia, Nowe Rościszewo, Ostrów, Polik, Pianki, Puszcza, Rzeszotary – Pszczele, Rościszewo, Rumunki Chwały, Rzeszotary – Stara Wieś, Stopin, Śniedzanowo, Topiąca, Września, Zamość, Nowy Zamość, Rzeszotary – Zawady.