„Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, w Rościszewie, długość 700m oraz przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września, gm. Rościszewo l=0,70 km”

 

Zakre prac: „Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, w Rościszewie, długość 700m”

 • roboty pomiarowe –  0,700 km
 • korytowanie drogi na gł. 10 cm – 3200 m2
 • wykonanie podbudowy z krusztwa łamanego – tłucznia kam. – 7 cm po zagęszczeniu – 3200 m²
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej 3 cm po zagęszczeniu – 179,3250 t,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej – 3 cm po zagęszczeniu – 3321 m2
 • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego – 8 cm po zagęszczeniu – 1050 m2

Koszt inwestycji: 113 406,92 zł

 

Zakres prac: „Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września, gm. Rościszewo l=0,70 km” od km 0+821,65 do km 1+1521,65

 • roboty pomiarowe –  0,700 km
 • korytowanie drogi na gł. 10 cm – 3200 m2
 • wykonanie podbudowy z krusztwa łamanego – 7 cm po zagęszczeniu – 3200 m²
 • wyrównanie istniejącej podbudowy – mięszanką mineralno-bitumiczną AC22W w ilości 75kg/m2 – 220,5 t,
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) – 3 cm po zagęszczeniu – 2850 m2
 • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego – 7 cm po zagęszczeniu – 1050 m2
 • ustawienie słupków z rór stalowych o średnicy 70mm – 3 szt.
 • przymocowanie znaków (A-6b x 2, A-7) – 3 szt

Koszt inwestycji: 142 218,75 zł

Łączny koszt inwestycji: 255 625,67 zł

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo”

Przedmiotem zamówienia  jest „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo” o łącznej ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu Gminy Rościszewo 5.150,00 m2 tj. 66,95 ton.

Koszt inwestycji: 50 676,00 zł

 

„Remont dróg gminnych, ul. Ogrodowa i Polna (dwa odcinki) w Rościszewie”

 

Zakres inwestycji:

 1. Działka nr 65/3:
  • korytowanie – 215,6 m2,
  • podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm – 215,6 m2
  • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 16,17 t
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm – 197,6 m2
  • regulacja studni kanalizacyjnych f 1200 – 2 sztuki
  • pobocza obustronne 0,75 cm, gr. 7 cm – 52,5 m2
 2. Działka nr 67/3:
  • korytowanie – 211 m2,
  • podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm – 211 m2
  • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 15,825 t
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm – 193,5 m2
  • regulacja studni kanalizacyjnych f 1200 – 3 sztuki
  • pobocza obustronne 0,75 cm, gr. 7 cm – 54 m2
 3. Działka nr 65/3:
  • korytowanie – 441 m2,
  • podbudowa z kruszywa łamanego – 441 m2
  • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 33,075 t
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 3 cm – 398,5 m2
  • regulacja studni kanalizacyjnych f 1200 – 6 sztuki
  • pobocza obustronne 0,75 cm – 63,75 m2

Koszt inwestycji: 60.638,51