„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo”

Inwestycja została podzielona na następujące części:

Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900 = 1,150 km”

Koszt części 1: 439 718,85 zł

 

Część 2 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb”

Koszt części 2: 158 885,74 zł

 

Część 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo l=821,65 mb”

Koszt części 3: 313 310,74 zł

Łączny koszt wszystkich etapów: 911 915,33 zł

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Zamość oraz Polik i Kownatka gm. Rościszewo”

Inwestycja została podzielona na następujące części:

– Część 1. Przedmiotowa przebudowa to drugi etap realizacji całej inwestycji i obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+577. W pierwszym etapie inwestycji wykonano odcinek od km 0+577 do km 1+577.

– Część 2. Przedmiotowa przebudowa to drugi etap realizacji całej inwestycji i obejmuje odcinek od km 0+700 do km 1+137. W pierwszym etapie inwestycji wykonano odcinek od km 0+000 do km 0+700.

Łączny koszt inwestycji 162 665,53 zł

 

„Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo”

Inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji boiska szkolnego wielofunkcyjnego:

  • Demontaż bramek do piłki ręcznej i koszy do koszykówki
  • Frezowanie obecnej nawierzchni bitumicznej boiska
  • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie z kruszywa łamanego i ograniczonej obrzeżami betonowymi
  • Odnowienie oraz montaż bramek i koszy do gry

Łączny koszt inwestycji: 379 345,92 zł

 

„Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik”

Inwestycja polegała na wykonaniu robót na wykonaniu rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego, wykonaniu słupów i podciągów żelbetowych w celu zadaszenia wejścia oraz pokrycie dachu blachodachówką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót.

Łączny koszt inwestycji: 97 662,00 zł