„ Przebudowa drogi gminnej Borowo-Babiec Rżały ”

Inwestycja polegała na Przebudowie drogi gminnej Borowo-Babiec Rżały

Zakres inwestycji obejmował:

-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym –  0,7km

-korytowanie drogi na głębokość 10 cm –  3024 m²

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni –  3024 m²

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego o gr.7 cm – 3024 m²

-wykonanie nawierzchni (warstwy wiążącej) z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej o grubości warstwy 4 cm   – 2954 m²

-wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno masfaltowej

-grysowo-żwirowej o grubości warstwy 4 cm  – 2884 m²

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 294 443,05  zł brutto

 

Zakup nowej koparko – ładowarki

Inwestycja polegała na zakupie fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) koparko – ładowarki.

Podstawowe dane techniczne:

1.1.koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym;

1.2.masa eksploatacyjna maszyny od 8000 kg

1.3.długość transportowa maszyny od 5,60 m;

1.4.silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto od 68 kW (91kM);

1.5.napęd koparko–ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś;

1.6.koła jezdne: przednie małe 20”, tylne duże 26”;

1.7.przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;

1.8.średnica zawracania koparko–ładowarki bez hamulca do 8,5 m;

Łączny koszt inwestycji wyniósł – 284 745,00 zł brutto.

 

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie

Inwestycja polegała na wykonaniu nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Borowie gm. Rościszewo

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował :

● roboty rozbiórkowe stropodachu

● nadbudowa poddasza

● wykonanie klatki schodowej

● wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem

● roboty budowlane wykończeniowe

Gmina Rościszewo na inwestycję otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. ,operacji które  nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Łączny koszt inwestycji wynosi – 130 141,46 zł brutto