News

Konsultacje strategii rozwoju ponadlokalnego

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE: PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO   Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i […]

News

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w głosowaniu na Kandydatkę/Kandydata – Wolontariuszkę/Wolontariusza w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. KIEDY JEST GŁOSOWANIE? Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 do 30 października 2023 r. KTO MOŻE GŁOSOWAĆ? […]